השאלון שלפניך מועבר במסגרת סקר שנועד לספק מידע על שביעות רצון הסטודנטים מהשירותים המוענקים ביחידות השונות באקדמיה.
חשוב מאד לקרוא את השאלון בתשומת לב ולענות על כל שאלה. השאלון כולל 11 שאלות בלבד.
תשובות מלאות ומדויקות לשאלות, יסייעו בהסקת מסקנות נכונות ומתאימות. הסקר הנו אנונימי ולא ניתן לזיהוי.
  המחלקה שלי
 • ** אני מהמחלקה ל:
 • ** אני סטודנט\ית משנה
 • בנושא המחלקה
  1. מידת שביעות רצונך מהשירות הניתן במזכירות מחלקתך, ביחס להיבטים הבאים:
 • 1.1 אדיבות ונכונות לסייע
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 1.2 מתן מענה הולם לפניות
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 1.3 זמינות מזכירות המחלקה
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 1.4 הרשמה לקורסים בשיטת התעדוף בקיץ
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 1.5 התייחסות כללית; נקודות לשימור ולשיפור
 • -
   2. מידת שביעות רצונך מהשירות הניתן בסדנאות המחלקתיות, ביחס להיבטים הבאים:
 • 2.1 מידת שימושך בסדנאות המחלקתיות
 • לעתים תכופות
  כלל לא
 • 2.2 רמת הציוד והתאמתו לצרכים
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 2.3 תמיכה טכנית
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 2.4 נוחות שעות הפעילות
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 2.5 בטיחות
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 2.6 התייחסות כללית; נקודות לשימור ולשיפור
 • -

  3. מידת שביעות רצונך מכיתות וחוות המחשבים, ביחס להיבטים הבאים:

 • 3.1 מידת שימושך בחוות המחשבים
 • לעתים תכופות
  כלל לא
 • 3.2 רמת הציוד והתאמה לצרכים
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 3.3 זמינות הציוד המקצועי
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 3.4 עדכניות התוכנות
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 3.5 תמיכה טכנית ומענה הולם לפניות
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 3.6 נוחות שעות הפעילות
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 3.7 התייחסות כללית; נקודות לשימור ולשיפור
 • בנושא האקדמיה

  4. מידת שביעות רצונך מהשירות הניתן במזכירות המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, ביחס להיבטים הבאים:

 • 4.1 אדיבות ונכונות לסייע
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 4.2 מתן מענה הולם לפניות
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 4.3 זמינות מזכירות המחלקה
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 4.4 הרשמה לקורסים בשיטת התעדוף בקיץ
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 4.5 התייחסות כללית; נקודות לשימור ולשיפור
 • -

  5. מידת שביעות רצונך מהשירות הניתן בדיקנאט הסטודנטים, ביחס להיבטים הבאים:

 • 5.1 אדיבות ונכונות לסייע
 • 5.2 מתן מענה הולם לפניות
 • 5.3 ייעוץ אישי
 • 5.4 סיוע נפשי
 • 5.5 מערך תמיכה בלקויי למידה ובעלי צרכים מיוחדים
 • 5.6 חונכות - אישית\בפרויקטים חברתיים
 • 5.7 התייחסות כללית; נקודות לשימור ולשיפור
 • -
  6. מידת שביעות רצונך מהשירות הניתן במרכז הפניות לסטודנט, ביחס להיבטים הבאים:
 • 6.1 מידת שימושך במרכז הפניות לסטודנט
 • לעתים תכופות
  כלל לא
 • 6.2 אדיבות ונכונות לסייע
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 6.3 מתן מענה הולם לפניות
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 6.4 נוחות שעות הפעילות
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 6.5 התייחסות כללית; נקודות לשימור ולשיפור
 • -
  7. מידת שביעות רצונך מהשירות הניתן במחסן הציוד המרכזי, ביחס להיבטים הבאים:
 • 7.1 מידת שימושך במחסן הציוד המרכזי
 • לעתים תכופות
  כלל לא
 • 7.2 אדיבות ונכונות לסייע
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 7.3 זמינות הציוד
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 7.4 תקינות הציוד
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 7.5 הדרכה בהפעלת הציוד
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 7.6 נוחות המערכת הממוחשבת להזמנת ציוד
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 7.7 נוהל השאלה בסופי שבוע
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 7.8 נוהל השאלה יומי
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 7.9 התייחסות כללית; נקודות לשימור ולשיפור
 • -
  8. מידת  שביעות רצונך מהשירות הניתן בספריה, ביחס להיבטים הבאים:
 • 8.1 מידת שימושך בשרותי הספריה
 • לעתים תכופות
  כלל לא
 • 8.2 אדיבות ונכונות לסייע
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 8.3 הרלבנטיות של הספרים וכתבי העת
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 8.4 משך ההשאלה
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 8.5 ייעוץ והדרכה
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 8.6 נוחות וידידותיות החיפוש
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 8.7 ציוד טכני – מחשבים, עמדות הקרנת וידאו...
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 8.8 התייחסות כללית; נקודות לשימור ולשיפור
 • -
  9. מידת שביעות רצונך משירותים כלליים הניתנים באקדמיה, ביחס להיבטים הבאים:
 • 9.1 נוחות שעות פתיחת האקדמיה
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 9.2 נקיון הבניין
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 9.3 נקיון השרותים
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 9.4 שקיפות נהלים ותקנונים
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 9.5 מערכות מידע (היילרן, מסוף סטודנטים, אתר...)
 • 9.6 התייחסות כללית; נקודות לשימור ולשיפור
 • שרותים נוספים באקדמיה
  10. מידת  שביעות רצונך מהשירות הניתן בקפטריה, ביחס להיבטים הבאים:
 • 10.1 מידת שימושך בשרותי הקפיטריה
 • לעתים תכופות
  כלל לא
 • 10.2 איכות המזון
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 10.3 אדיבות ושירותיות
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 10.4 מחירים
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 10.5 זמן המתנה
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 10.6 נקיון
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 10.7 התייחסות כללית; נקודות לשימור ולשיפור
 • -
  11. מידת שביעות רצונך מהשירות הניתן בחנות 'ונטורה', ביחס להיבטים הבאים:
 • 11.1 מידת שימושך בונטורה
 • לעתים תכופות
  כלל לא
 • 11.2 שירותיות ומקצועיות הצוות
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 11.3 מגוון המוצרים העונים לצרכי הסטודנטים
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 11.4 מחירים
 • מרוצה מאוד
  בכלל לא מרוצה
 • 11.5 התייחסות כללית; נקודות לשימור ולשיפור
 • דעתך חשובה לנו, אם יש לך הארות / הערות נוספות
 • גיל
 • מין