שאלון למועמד
 • שם פרטי :
 • טלפון :
 • שם משפחה :
 • מספר ת.ז :
 • כתובת דוא''ל :
 • כתובת מגורים :
 • *מסלול הלימודים שברצוני ללמוד
 • ההתמחות שברצוני לעבור
 • *מהן הסיבות שהניעו אותך לפנות למוסד הלימודים שלנו?
 • כתוב את סיבותיך העיקריות לפניה למוסד שלנו?
 • כיצד עשויים, לדעתך, הלימודים לתרום לקידומך האישי?
 • מידת הידע וההיכרות שלך עם התחום?
 • גבוהה מאוד
  נמוכה מאוד
 • פרט\י
 • מהן ציפיותיך מהלימודים?
 • כיצד שמעת עלינו?