• שם התושב :
 • שם הישוב :
 • 1. באופן כללי, עד כמה את/ה מרוצה ממגורייך ביישובי המועצה?
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 2. באופן כללי , עד כמה את/ה מרוצה מתפקודו של ראש המועצה?
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 3. באופן כללי, עד כמה את/ה מרוצה מתפקודה של המועצה?
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 4. עד כמה את/ה מרוצה מתפקודה של המועצה בתחומים הבאים

  4.1 נקיון וחזות העיר
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 4.2 מערכת החינוך במועצה
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 4.3 פעילות לנוער
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 4.4 שירותי אגף הנדסה
 • מרוצה מאוד
  לא מרוצה בכלל
 • 5. באיזה תחום מבין התחומים הבאים היית רוצה שהמוצעה תעניק יותר לתושבים בשנים הבאות


 • 6. מהו הדבר החשוב ביותר שהיית משנה או משפר/ת בתחומי המועצה?
 • 7. איך היית מתאר /ת את מידת המעורבות שלך בחיי הקהילה
 • מעורב מאוד
  כלל לא מעורב
 • 8. הערות כלליות